Get Our Android App

आन्दोलनकारी ले साहुको गाडी जलाए पछि, चालक रुदै साहु संग गुहार माग्दै💔 . नेपालमा खै त गरेर खाने वातावरण..

आन्दोलनकारी ले साहुको गाडी जलाए पछि, चालक रुदै साहु संग गुहार माग्दै💔
. नेपालमा खै त गरेर खाने वातावरण..

Leave a Reply

Your email address will not be published.